khactung.com
Phần 29: Người cha của Kai - Khac Tung Blog
Tiếp tục khám phá mảng tối internet phần 29: Người cha của Kai Trong phần trước Roller đã nhìn thấy một người đàn ông Ra vào công ty vào ban đêm, có vẻ như hắn ta làm một việc gì đó trong căn phòng có cánh cửa sắt. Kẻ sát nhân trong công ty kỳ lạRead More