khactung.com
Phần 25: Kết nối được mở - Khac Tung Blog
Tiếp tục khám phá mảng tối internet phần 25: Kết nối được mở Kết nối được mở Kết nối mạng được mở bởi Kai ? Mất cả ngày dài chờ đợi, hôm nay là thứ 7, đã có những máy tính đầu tiên được cài đặt phần mềm mà Kai tạo ra, nhưng mục đíchRead More