khactung.com
Mức lương develop năm 2016 - Khac Tung Blog
Mức lương develop năm 2016 Theo nhiều con số thống kê, mức lương IT hiện nay ở Việt Nam đạt ngưỡng 15 đến 30 triệu / tháng. Con số đó không phải là không chính xác. Nhưng đó là mức lương của các developer đã có kinh nghiệm. Sau đây là mức lương IT trungRead More