khactung.com
Kinh nghiệm tuyển dụng của Amazon - Khac Tung Blog
Tuần qua, Timothy Metcalf, một người quản lí của công ty Amazon đến gặp tôi và chia sẻ với tôi về loại sinh viên mà anh muốn thuê: “Ngày nay đa số công ty đều có cuộc phỏng vấn kỹ thuật để kiểm điểm kĩ năng của sinh viên vừa tốt nghiệp. Nhiều sinh viênRead More