khactung.com
Bài thơ người đàn bà thứ hai - Khac Tung Blog
Bài thơ người đàn bà thứ hai, bài thơ không bao giờ hết ý nghĩa. Tâm sự một người con dâu gửi cho mẹ chồng với những lời lẽ vô cùng xúc động...