khactung.com
CentOS + Laravel error: Permission denied in /vendor/monolog/monolog/src/Monolog/Handler/StreamHandler.php:107 - Khac Tung Blog
Trong quá trình cài đặt Laravel trên môi trường CentOS 7, tôi đã gặp phải vấn đề về permission denied cho file laravel.log và folder /bootstrap/cache. Cụ thể là đoạn lỗi dưới đây: [crayon-5d380fc476132216631281/] Trong quá trình tìm hiểu tôi đã tìm ra được vấn đề. Đó là SELinux trên môi trường CentOS, SELinuxRead More