kgo.com.tr
SSPS ile kümeleme analizi
Eğitim tarihi:16 Şubat 2019 Saati: 12:00-16:00 Kursun Amacı: Bu kursa katılanlar, SPSS programı aracılığıyla kümeleme
VibeThemes