kf-oswiecim.net
Z lutowych spotkań klubowych…
Odwiedź wpis aby zdobyć więcej informacji.