kf-oswiecim.net
Ferie z Fantasyką
W pierwszym tygodniu naszych feryjnych spotkań: 14.02 (środa) od 16.00: turniej STAR REALMS 15.02 (czwartek) od 16.00: SPOTKANIE TOLKIENOWSKIE. W programie konkurs wiedzowy o życiu i twórczości J.R…