keystrokemedium.com
KSM LIVE! 4.33: Story Breakdown – The Expanse
Ep 4.33 – Story Breakdown – The Expanse. We’re going to break down The Expanse (the TV show & the books) tonight on LIVE!