ketabesouti.com
برنی اکلستون کارآفرین برتر دنیای ورزش - کتاب صوتی
برنی اکلستون با بیوگرافی جذاب اش متفاوت تر از دیگر افراد موفق با کارآفرینی در دنیای ورزش ظاهر شده است. بیوگرافی او بی شک برایتان الهام بخش خواهد بود