ketabesouti.com
باربارا کرکران سرمایه گذار سریال شارک تنک - کتاب صوتی
باربارا کرکران بانویی است که به عنوان یکی از بزرگترین سرمایه گذارانی شناخته می شود؛ او با سرگذشتی بسیار جالب، شما را درگیر خود خواهد کرد.