kerstinredning.com
I have a dream 💫
.. att någon gång i mitt liv kunna få jobba med inredning på heltid. När jag var 20 år kom jag in på en utbildning till inredningsarkitekt. Jag var så nära på att tacka ja, men livet kom emellan. I…