kerkzijnonline.nl
De app chrch zorgt voor meer onderlinge verbondenheid
Een app waar je als kerkleden met elkaar kunt chatten. En digitaal aan de collecte kunt geven. Het is allemaal mogelijk met de app Chrch.