kenny1066.wordpress.com
יגאל יערי – האדמו"ר מהר המור
יותר מהעלבונות והכינויים של הרב יגאל לוינשטיין, מה שנחרט בזיכרוני מדבריו הוא הבוז לנוכח הדרישה שהוצבה בפני חניכיו להכיר את "השונה והאחר". וקל לזהות שלאותו בוז נלווית אימה חשכה. הבוז והאימ…