kennelcasso.dk
Få alkoholbehandling og afvænning i sikre og trygge rammer
De fleste af os har i løbet af vores liv stiftet bekendtskab med alkoholisme eller andre former for afhængigheds betinget misbrug i løbet af vores liv. Hvis vi ikke selv har været afhængige eller misbrugere, er der med stor sandsynlighed en i vores familie eller nære venskabskreds, som lever under misbrugets åg. Kender du på