ken2ts.wordpress.com
>torpe
>hungry young poets huwag na lang kaya hari ng katorpehan huwag, h’wag na lang kaya di ka ba nagsasawa sa liwanag ng buwan namamatay ang mga rosas sa tabi di ka pa bumibili nauubos na ang …