kemenyajto.blog.hu
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a gázüzemű berendezésekről
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 114. cikkére,tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,a jogalkotási aktus tervezetének a nemzeti parlamentek számára való megküldését követően,tekintettel az…