kcmagacin.org
Works on White
Projekat “The Works on White” / “Radovi o belini” je saradnja između Tonija Kenedija / Badgewearer-a i Marit Šalem /SpOp. U pitanju je audio i vizuelni projekat koji ističe sekvencirana videa i performans uživo. Sam performans sastoji se od audio lupova, bas gitare uživo, Moog-a, semplova i mnoštva bučnih igračaka, koji prate projekciju video lupova.