kcmagacin.org
Predavanje u formi dijaloga "Radinica kao umetnički čin"
Predavači: Boris Čakširan i Ljubica Beljanski Ristić Ljubica i Boris, kao dugogodišnji saradnici u oblasti dramskih radionica i jedni od pokretača Bitef Polifonije, sreću se na isti način nakon dvadeset godina od osnivanja Bitef Polifonije, i u vidu dijaloga govore o radionici kao o umetničkom činu. Različite forme radionica, bazirane na dramskom, fizičkom i plesnom teatru, mogu