kcmagacin.org
Performans Zajedno do dostojanstvenog rada ponovo u Beogradu!
ROZA izvodi svoj jubilarni deseti Performans! 17. novembra sa početkom u 19h u Magacinu, ROZA Udruženje za radna prava žena izvodi svoj Performans "Zajedno do dostojanstvenog rada". Performans izvodimo uz punu podršku Trag fondacija i Rekonstrukcija Ženski fond. Performans je rađen po istinitim pričama radnica širom Srbije. Sve su