kcmagacin.org
Laž i krađa kao praksa
Septembarska radionica dvogodišnjeg projekta ,,Laž i krađa kao praksa” pod vođenjem Darka Dragičevića, predstavlja fazu tokom koje će saradnici raditi na razvijanju praksi vezanih za pokret i govor, kroz metodologije koje proističu iz savremenih plesnih, izvođačkih i vizuelnih umetnosti. Tokom ove faze u trajanju od dve nedelje postavljamo kao glavni cilj kritičku analizu kroz uloge