kcmagacin.org
Izložba rizografije
Dve putujuće izložbe rizografije "Allstars" i "Supernovae" PDP konferencije započinju svoje putovanje u Ostavinskoj galeriji u Beogradu! Posle Novog Sada i Beograda ove izložbe videće i publika u drugim gradovima u Srbiji ali i u regionu. ​Beogradska publika moći će da pogleda ​rizografsk​e izložb​e ve​l​ikana dizajna i ilustracije pod nazivom ALLSTARS i SUPERNOVAE mladih autora koji su