kcmagacin.org
Festival dece i mladih „Mater Terra“
U subotu 7. decembra održaće se šesti beogradski festival „Mater Terra“, na kome će dramske grupe i studiji osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta pokazati svoje predstave. Festival se realizuje u saradnji Centra za dramu u edukaciji i umetnosti-CEDEUM i Udruženja Umetnička Utopija-UUU. Predstave festivala imaju zadatak da se bave temama iz oblasti ekologije i “ekologije duše”. „Ekologija