kcmagacin.org
KC Magacin - prostor za napredovanje kroz zajednički rad
Nakon višegodišnje borbe za opstanak, Magacin u Kraljevića Marka 4-8, jedinstveni kulturni centar u Srbiji koji vode, održavaju i razvijaju umetnici i kulturni radnici, predstavlja javnosti nove mogućnosti rada i stvaranja. Ne samo da je ovaj samoorganizovani društveno-kulturni centar uspeo da opstane uprkos nastojanjima vlasti da ga zatvori, već je nedavnom rekonstrukcijom i osposobljavanjem