kazhiyurvaradanblog.in
Ugram veeram maha-vishnum jvalantam sarvatho mukham …. nrisimham bheeshanam bhhadram mrityur mrityum namam y aham
Reblogged on WordPress.com