kazania.wordpress.com
V Niedziela Wielkiego Postu – Niesienie Krzyża
Idziesz przez wieki krwią znaczysz drogę …. Startą od cierpień i bólu Krzyż niesiesz ciężki, koisz życia trwogę o Jezu Chryste nasz Królu W tym fragmencie pieśni, którą śpiewamy na Uroczystoś…