kazania.wordpress.com
Refleksje o wierze, kulturze i Europie
Europa jest kolebką chrześcijaństwa i Kościoła, jest Jego centrum, Afryka – kontynent wymagający ewangelizacji, nowy grunt pod zasiew Słowa Bożego. Czy możliwe jest dokonanie jakiegoś porówna…