kazania.wordpress.com
III Niedziela w ciągu roku – A
Iz 8:23b-9:-3 W dawniejszych czasach upokorzył Pan krainę Zabulona i krainę Neftalego, za to w przyszłości chwałą okryje drogę do morza, wiodącą przez Jordan, krainę pogańską. Naród kroczący w ciem…