kazania.wordpress.com
II Niedziela w ciągu roku – A
(Iz 49,3.5-6) Pan rzekł do mnie: „Tyś sługą moim, Izraelu, w tobie się rozsławię”. Wsławiłem się w oczach Pana, Bóg mój stał się moją silą. A teraz przemówił Pan, który mnie ukształtował od urodzen…