kazania.wordpress.com
XXXII Niedziela w ciągu roku – C
2 Mch 7,1-2.9-14 Siedmiu braci razem z matką również zostało schwytanych. Bito ich biczami i rzemieniami, gdyż król chciał ich zmusić, aby skosztowali wieprzowiny zakazanej przez Prawo. Jeden z nic…