kazania.wordpress.com
XXVII Niedziela w ciągu roku – C
Ha 1,2-3; 2,2-4 Dokądże, Panie, wzywać Cię będę – a Ty nie wysłuchujesz? Wołać będę ku Tobie: Krzywda [mi się dzieje]! – a Ty nie pomagasz? Czemu każesz mi patrzeć na nieprawość i na zło spoglądasz…