kazania.wordpress.com
XXVI Niedziela w ciągu roku – C
Pierwsze Czytanie Am 6, 1a. 4-7 Lekkomyślność bogaczy Czytanie z Księgi proroka Amosa. To mówi Pan wszechmogący: « Biada beztroskim na Syjonie i…