kazania.wordpress.com
XVIII Niedziela w ciągu roku – C
Koh 1,2. 2,21-23 Marność nad marnościami, powiada Kohelet, marność nad marnościami – wszystko marność. Jest nieraz człowiek, który w swej pracy odznacza się mądrością, wiedzą i dzielnością, a…