kazania.wordpress.com
XVII Niedziela w ciągu roku – C
Pierwsze czytanie Rdz 18, 20-32 Abraham wstawia się za Sodomą Czytanie z Księgi Rodzaju. Bóg rzekł do Abrahama: «Skarga na Sodomę i Gomorę głośno się rozlega, b…