kazania.wordpress.com
XVI Niedziela w ciągu roku – C
Pierwsze czytanie Rdz 18, 1-10a Abraham przyjmuje Boga Czytanie z Księgi Rodzaju. Pan ukazał się Abrahamowi pod dębami Mamre, gdy ten siedział …