kazania.wordpress.com
XV Niedziela w ciągu roku – C
Pierwsze czytanie Pwt 30, 10-14 Prawo Boże nie przekracza ludzkich możliwości Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Mojżesz powiedział do ludu: …