kazania.wordpress.com
XIV Niedziela w ciągu roku – C
1.Wprowadzenie do Mszy Świętej Kiedy św. Paweł mówi w dzisiejszym drugim czytaniu: „Co do mnie, nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa” …