kazania.wordpress.com
XIII Niedziela w ciągu roku – C
1 Krl 19,16b.19-21 Elizeusza, syna Szafata z Abel-Mechola, namaścisz na proroka po tobie. A stanie się tak: uratowanego przed mieczem Chazaela zabije Jehu, a uratowanego przed mieczem Jehu zabije E…