kazania.wordpress.com
Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa – rok C
Ez 34,11-16 Albowiem tak mówi Pan Bóg: Oto Ja sam będę szukał moich owiec i będę miał o nie pieczę. Jak pasterz dokonuje przeglądu swojej trzody, wtedy gdy znajdzie się wśród rozproszonych owiec, t…