kazania.wordpress.com
III Niedziela Wielkanocna – C
Dz 5,27b-32. 40b-41 Przed Sanhedrynem, a arcykapłan zapytał Apostołów: Zakazaliśmy wam surowo, abyście nie nauczali w to imię, a oto napełniliście Jerozolimę waszą nauką i chcecie ściągnąć na nas k…