kazania.wordpress.com
Niedziela Palmowa, Męki Pańskiej – rok C
Poświęcenie palm i procesja Łk 19:28-40 Po tych słowach ruszył na przedzie, zdążając do Jerozolimy. Gdy przyszedł w pobliże Betfage i Betanii, do góry zwanej Oliwną, wysłał dwóch spośród uczniów, m…