kazania.wordpress.com
V Niedziela Wielkiego Postu – C
kazanie Pasyjne Liturgia SÅ‚owa: I czytanie: Iz 43,16-21 Psalm resp.: Ps 126, 1-2a. 2b-3. 4-5. 6 (R.: 3) II czytanie: Flp 3,8-14 Werset: Jl 2,12-13 Ewangelia: J 8,1-11 Iz 43,16-21 Tak mówi Pan, któr…