kazania.wordpress.com
IV Niedziela Wielkiego Postu
Liturgia Słowa: I czytanie: Joz 5,9a.10-12 Psalm resp.: Ps 34, 1-2. 3-4. 5-6 (R.: 8a) II czytanie: 2Kor 5,17-21 Werset: Łk 15,18 Ewangelia: Łk 15,1-3. 11-32 Joz 5,9a.10-12 I rzekł Pan do Jozuego: D…