kazania.wordpress.com
II Niedziela Wielkiego Postu – C
Liturgia Słowa: I czytanie: Rdz 15,5-12.17-18 Psalm resp.: Ps 26(27), 1. 7-8. 9. 13-14 (R.: por 1a ) II czytanie: Flp 3,17-4,1 Werset: Łk9,35 Ewangelia: Łk 9,28-36 Rdz 15,5-12.17-18 I poleciwszy Ab…