kazania.wordpress.com
Niedziela Chrztu Pańskiego – C
Iz 40,1-5. 9-11 Pocieszcie, pocieszcie mój lud! – mówi wasz Bóg. Przemawiajcie do serca Jeruzalem i wołajcie do niego, że czas jego służby się skończył, że nieprawość jego odpokutowana, bo od…