kazania.wordpress.com
06.01. Objawienie Pańskie – Trzech Króli
Iz 60,1-6 Powstań! Świeć, bo przyszło twe światło i chwała Pańska rozbłyska nad tobą. Bo oto ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok spowija ludy, a ponad tobą jaśnieje Pan, i Jego chwała jawi się nad …