kazania.wordpress.com
III Niedziela Adwentu – C
Pierwsze czytanie So 3, 14-18a Bóg jest wśród swojego ludu Czytanie z Księgi proroka Sofoniasza. Wyśpiewuj, Córo Syjońska, podnieś radosny okrzyk, Izraelu! C…