kazania.wordpress.com
XXXIII Niedziela Zwykła – rok B
Dn 12,1-3 – Zmartwychwstanie w czasach ostatecznych W owych czasach wystąpi Michał, wielki książę, który jest opiekunem dzieci twojego narodu. Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, od…