kazania.wordpress.com
XXXI Niedziela w ciągu roku – B
Pwt 6,2-6 Będziesz się bał Pana, Boga swego, zachowując wszystkie Jego nakazy i prawa, które ja tobie rozkazuję wypełniać, tobie, twym synom i wnukom po wszystkie dni życia twego, byś długo mógł ży…